Zorgverleningscontract

Zorgverleningscontract

Na het intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een zorgverleningscontract.

 

Het doel hiervan:

·         Verhelderen van de activiteiten die volgen.

·         Vastleggen van de tarieven voor die activiteiten.

·         Wederzijdse verplichting om de gemaakte afspraken na te komen.

VOORBEELD ZORGVERLENINGSCONTRACT

 Dit is een voorbeeldcontract. Na het intakegesprek wordt het definitieve contract opgemaakt en getekend.

 

ZORGVERLENINGSCONTRACT

 Ten behoeve van:

Naam kind / jongere:     

Geboortedatum       :      

      

komen ondergetekenden het volgende zorgtraject overeen:

o psychodiagnostisch onderzoek

o intelligentieonderzoek

o persoonlijkheidsonderzoek

o dyslexieonderzoek

o dyscalculieonderzoek

o begeleiding ouders / verzorgers

o behandeling kind / jongere

o anders namelijk:

 

…………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………..

 

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

U bent geïnformeerd over de tarieven en verrichtingen.

U geeft toestemming om de huisarts te informeren over de zorg die verleend is.

Wanneer u gebruik maakt van de vergoede zorg, gaat u ermee akkoord dat de wettelijk verplichte gegevens aan de desbetreffende instanties worden verstrekt. 

Wijzigingen in het zorgtraject of zorg na dit traject, worden altijd in nader overleg met ondergetekenden overeengekomen